top of page
Søk

Tomt 1 Solgt

I Juni 2022 vart tomt 1 som ligg på nederst i Ørnesvika solgt. Blir spennande å sjå kva som vert bygd her!

Tomt 3 solgt

I Februar 2022 vart tomt 3 som ligg på Ørneshaugen solgt. Her er planen å oppføre einebustad over 2 plan i Funkisstil

Sjøutsikt og sol frå morgon til kveld!

Leiter du etter hustomt kor du har lange solfylte dagar med utsikt som dette!? 🌅 Tomt nr 1 i Ørnesvika er fortsatt for sal 👍😁 Ta...

Leikeplass området ferdig planert

Då var omsider leikeplass arealet planert ut og klart til å fresast og få i plenfrø når været tillater det! 😁👍 Området skal inngjerdast...

Stadig Framgong

Huset på tomt 2 var i februar ferdig utvendig og arbeidet inne går for fullt!

Kledning på plass!

Då var omsider kledningen på plass og kun detaljer som gjenstår ute på huset på tomt 2.

Husbygginga på tomt 2

På nyåret så startet Norgeshus med å sette inn vindu og kle huset på tomt 2, satser på å være ferdig utvendig i begynnelsen av februar!...

Stadig framgong på tomt 2!

Etter nokre veker med graving og sprenging byrjar både veg og tomt å ta form! Oppsett av ringmur kan forhåpentligvis være gjort i slutten...

Leikeplass til våren 2021

På nedsida av tomt nr 2 er det planlagt for leikeplass og fellesområde, når tomt 2 er ferdig planert vil me starte arbeidet med å få...

Byggestart på tomt 2!

Då var Planera endelig i gang med sprenging og planering av tomt nr 2!

Grøfting og meir graving.

Januar 2020, grøfting til tomt nr 2, samt planering av lekeplass område. #mhauglandservice #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom...

Tomt 4 solgt!

November 2018 var Instefjord Maskin i gong med å planere tomt 4, sommaren året etter stod huset klart! #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom...

Asfalten kjem!

August 2018 kjem NCC å gjer siste finish på vegen! #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom #tomterpåstorebø #austevoll #storebø #tomteutvikling...

1
2
Utbygginga - Steg for steg: Utbygging av Ørnesvika
bottom of page