top of page
Søk

Grøfting og meir graving.

Januar 2020, grøfting til tomt nr 2, samt planering av lekeplass område. #mhauglandservice #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom...

Tomt 4 solgt!

November 2018 var Instefjord Maskin i gong med å planere tomt 4, sommaren året etter stod huset klart! #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom...

Asfalten kjem!

August 2018 kjem NCC å gjer siste finish på vegen! #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom #tomterpåstorebø #austevoll #storebø #tomteutvikling...

Drittarbeid!

Mai 2018, M Haugland Service ferdigstiller avløptsgrøft ut i sjø. #mhauglandservice #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom #tomterpåstorebø...

Mykje gjort, men fortsatt mykje igjen.

September 2017 klargjer Instefjord Maskin vegen for asfaltering. På nyåret 2018 graver M Haugland Serivce ny innkjørsel til nabotomten,...

Straumtilførsel stage 2

Mai 2017 ferdigstiller M Haugland Serivce grøfta for straum og fiber. #mhauglandservice #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom...

Grøfting og skyting

Mars 2017 gravde M Haugland Service grøft for straumtilførselen, traff fort på stein så boring og skyting måtte til. #mhauglandservice...

Endelig i gong med vegarbeidet!

Januar 2017 starta Entreprenøren med grøft og veiarbeid, total lengde på vegen er ca 230 meter. #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom...

Skogfelling

Hausten 2016 vart fleire mål med skog fjerna for å få fram tomtearealet og den flotte sjøutsikten! #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom...

Frå skog og myr

Hausten 2016 starta planlegging og arbeidet med å få fjerna skogen frå tomteområdet. #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom #tomterpåstorebø...

Utbygginga - Steg for steg: Utbygging av Ørnesvika
bottom of page