Søk

Grøfting og meir graving.

Januar 2020, grøfting til tomt nr 2, samt planering av lekeplass område. #mhauglandservice #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom #tomterpåstorebø #austevoll #storebø #tomteutvikling #ørensvik #haugland #nordrehaugland

Drittarbeid!

Mai 2018, M Haugland Service ferdigstiller avløptsgrøft ut i sjø. #mhauglandservice #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom #tomterpåstorebø #austevoll #storebø #tomteutvikling #ørensvik #haugland #nordrehaugland

Mykje gjort, men fortsatt mykje igjen.

September 2017 klargjer Instefjord Maskin vegen for asfaltering. På nyåret 2018 graver M Haugland Serivce ny innkjørsel til nabotomten, installerer veilys fundament og planerer jordmasser i skråninger langs veien. #mhauglandservice #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom #tomterpåstorebø #austevoll #storebø #tomteutvikling #ørensvik #haugland #nordrehaugland

Straumtilførsel stage 2

Mai 2017 ferdigstiller M Haugland Serivce grøfta for straum og fiber. #mhauglandservice #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom #tomterpåstorebø #austevoll #storebø #tomteutvikling #ørensvik #haugland #nordrehaugland

Grøfting og skyting

Mars 2017 gravde M Haugland Service grøft for straumtilførselen, traff fort på stein så boring og skyting måtte til. #mhauglandservice #ørnesvikeiendom #ornesvikeiendom #tomterpåstorebø #austevoll #storebø #tomteutvikling #ørensvik #haugland #nordrehaugland